Risicofactoren acute leukemie

De oorzaken van acute leukemie

De oorzaak van acute leukemie is nog grotendeels onbekend. Bij acute leukemie is het zo dat het groeiproces van onrijpe witte bloedcellen zich op een kwaadaardige manier ontwikkeld. Hierdoor is er te weinig ruimte in het bloed voor gezonde witte bloedcellen en gezonde rode bloedcellen en bloedplaatjes (terwijl deze wel nodig zijn voor de gezondheid). Hoeveel de oorzaken van acute leukemie nog niet helemaal bekend zijn en er alleen acute leukemie symptomen bekend zijn (symptomen leukemie: snel bloedneuzen, veel blauwe plekken, moe zijn), zijn er wel enkele risicofactoren van acute leukemie bekend. Deze staan in verband met het ontstaan van acute leukemie. Dit zijn de zogenaamde risicofactoren acute leukemie. Let op: dit is niet van toepassing op chronische leukemie, omdat chronische leukemie een ander soort vorm van leukemie is dan acute leukemie. Acute leukemie komt in twee vormen voor: acute lymfatische leukemie en acute myeloide leukemie. Chronische leukemie is een ander soort en een minder snel ontwikkelende vorm van leukemie.

Risicofactoren acute leukemie

Er is veel bekend over symptomen van leukemie (acute leukemie symptomen), maar gelukkig is er ook veel bekend over de risicofactoren van acute leukemie, om misschien te voorkomen dat mensen acute leukemie krijgen. Zo is er bekend dat mensen die beroepshalve bloot staan aan bepaalde chemische stoffen, zoals benzeen, een grotere kans hebben om acute leukemie te ontwikkelen in hun bloed. Dit is vaak een duidelijk verband, maar dit verband is minder duidelijk bij één van de vormen van acute leukemie: acute lymfatische leukemie. Bij een andere vorm, acute myeloide leukemie, is dit bijvoorbeeld weer wel een duidelijker verband. Een andere risicofactor van acute leukemie is behandelingen met bestraling of chemotherapie. Een klein deel van de patiënten die vanwege een andere soort kanker zijn behandeld met bestraling of chemotherapie, krijgt na verloop van een aantal jaren acute leukemie. Ook hebben sommige patiënten met een myelodysplastisch syndroom een verhoogd risico op het ontwikkelen van acute myeloïde leukemie. Bepaalde erfelijke aandoeningen, zoals het syndroom van Down en Fanconi anemie, veroorzaken ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van acute leukemie. Dit geldt ook voor bepaalde virussen, infecties en de reacties daarop door het immuunsysteem.

Blijvende onduidelijkheid

Hoewel we dus een aantal risicofactoren acute leukemie kunnen noemen waar mensen eventueel rekening mee kunnen houden, is bij een individuele patiënt meestal niet te zeggen waardoor diegene acute leukemie heeft gekregen. Het gaat meestal om een combinatie van een aantal factoren en niet om één oorzaak. Ook zijn er patiënten die in geen van de bovengenoemde risicogroepen valt, en toch acute leukemie heeft. Er moet nog veel meer onderzoek gedaan worden naar de verschillen tussen acute leukemie en chronische leukemie en de oorzaken hiervan. Het is wel belangrijk om te weten dat acute leukemie, net als alle andere soorten kanker, niet besmettelijk is.

Tot zo ver de risicofactoren acute leukemie. bekijk ook eens symptomen acute leukemie, behandeling acute leukemie.