Risicofactoren acute leukemie

Wat is acute leukemie?
Leukemie is een vorm van bloedkanker. Bij acute leukemie worden er in een snel tempo een heleboel onrijpe witte bloedcellen ontwikkeld. Deze onrijpe witte bloedcellen nemen veel ruimte in in de bloedbanen, waardoor er weinig ruimte is voor gezonde witte bloedcellen, gezonde rode bloedcellen en gezonde bloedplaatjes. De oorzaak van acute leukemie is helaas nog niet volledig bekend, al zijn er wel situaties in verband gebracht met het ontstaan van acute leukemie. Hieronder vertellen we u meer over risicofactoren voor het krijgen van acute leukemie.

Wat zijn risicofactoren van acute leukemie?
Risicofactoren van acute leukemie zijn nooit helemaal duidelijk vastgesteld, maar er zijn wel situaties in verband gebracht met het ontstaan van acute leukemie. Zo is er bekend dat mensen die tijdens het uitoefenen van hun beroep blootgesteld worden aan bepaalde chemische stoffen (bijvoorbeeld benzeen), sneller acute leukemie ontwikkelen dan mensen die dit niet doen. Dit is echter weer minder duidelijk bij acute lymfatische leukemie. Het is ook zo dat patiƫnten die eerder behandeld zijn met bestraling of chemotherapie een verhoogd risico hebben op acute leukemie. Ook patiƫnten met een myelodysplastisch syndroom, mensen met het syndroom van Down en Fanconi Anemie hebben een groter risico op het ontwikkelen van acute leukemie. Dit geldt ook voor mensen met bepaalde virussen, infecties en reacties daarop in het immuunsysteem.
Conclusie
Er is helaas nog geen duidelijke reden gevonden voor het ontstaan van acute leukemie. Er zijn echter wel situaties gevonden die in verband kunnen worden gebracht met mensen die acute leukemie hebben gekregen, zoals mensen die werken met bepaalde chemische stoffen, mensen die al eerder voor kanker behandeld zijn en mensen met een bepaald syndroom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *