Leukemie

Wat is leukemie?
Leukemie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van bloedkanker. Deze kanker heeft te maken met de vorming van witte bloedcellen. Bij leukemie is het zo dat het groeiproces van witte bloedcellen zich op een kwaadaardige manier ontwikkelt. Witte bloedcellen groeien vaak te snel en ontwikkelen zich niet tot rijpe, maar tot onrijpe bloedcellen. De witte bloedcellen zijn dan niet meer in staat om hun taak uit te voeren en kunnen het lichaam niet meer beschermen tegen ziekteverwekkers. Door de vorming van veel onrijpe witte bloedcellen komen bovendien de rode bloedcellen en de bloedplaatjes in het gedrang. Doordat de onrijpe witte bloedcellen alle ruimte innemen, is er minder plaats voor rode bloedcellen en bloedplaatjes en kunnen deze hun taak ook minder goed uitvoeren.

Verschillende soorten leukemie
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn er verschillende soorten leukemie. Leukemie kan ten eerste in twee groepen worden onderverdeeld: acute leukemie en chronische leukemie. Bij acute leukemie krijgt de patiënt binnen een korte tijd opeens last van veel klachten, terwijl een patiënt met chronische leukemie pas na jaren er achter kan komen dat hij of zij leukemie heeft. Ook kunnen acute leukemie en chronische leukemie weer onderverdeeld worden in twee groepen: de lymfatische vorm en de myeloide vorm. Bij de lymfatische vorm van leukemie ontstaan de leukemiecellen in de ontwikkeling van lymfoïde voorlopercel naar bloedcel. Bij de myleoide vorm is het zo dat leukemiecellen ontstaan in de myeloidelijn.

Hoe kan vastgesteld worden welke soort leukemie het is?
Als een patiënt bij de huisarts komt met klachten die mogelijk wijzen op leukemie, wordt deze patiënt vaak doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Hier wordt bloedonderzoek gedaan en wordt er gekeken naar het beenmerg en zo kan leukemie al in een vroeg stadium ontdekt worden. Een chromosomenonderzoek kan bovendien helpen om een duidelijke prognose te stellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *