Behandeling van leukemie

De behandeling van leukemie
Leukemie is een vorm van kanker die niet via een operatie weggehaald kan worden. Omdat ons bloed door ons hele lichaam verspreid is, is de leukemie dit bij leukemiepatiënten ook. Hierdoor kan het weefsel niet operatief verwijderd worden en moet de behandeling andere vormen aannemen. De verschillende behandelingen bij leukemie staan hieronder beschreven.

Chemotherapie
Bij chemotherapie vernietigen medicijnen de leukemiecellen. Patiënten die behandeld worden met chemotherapie kunnen wel enorm veel last krijgen van de bijwerkingen van deze behandeling.

Bestraling
Bij bestraling wordt voorkomen dat leukemiecellen zich verder delen. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat de leukemiecellen uiteindelijk sterven. De bestraling richt zich puur en alleen op onrijpe witte bloedcellen.

Beenmergtransplantatie
Bij beenmergtransplantatie worden er gezonde stamcellen uit het beenmerg gehaald. Bij de transplantatie worden er bij de patiënt ongezonde beenmergcellen vervangen door gezonde exemplaren. Deze gezonde beenmergcellen kunnen zowel van een donor als van de patiënt zelf afkomstig zijn.

Stamceltransplantatie
Dit lijkt behoorlijk op beenmergtransplantatie, maar het enige verschil is dat deze cellen niet uit het beenmerg, maar uit het bloed in de navelstreng van een pasgeboren baby of het de bloedbaan van een volwassene wordt gehaald. Een stamceltransplantatie is vaak minder heftig dan een beenmergtransplantatie.

Immunotherapie
Bij deze vorm van therapie wordt het menselijke afweersysteem versterkt, zodat het lichaam zelf de leukemiecellen kan bestrijden. Dit gebeurt door het toedienen van middelen die het afweersysteem versterken. Immunotherapie wordt vaak gebruikt om het leven van patiënten te rekken, niet zozeer om de leukemie volledig weg te krijgen.

Signaaltransductieremmers
Deze worden gebruikt bij chronische myeloide leukemie. Het remt het signaal dat ervoor zorgt dat leukemiecellen zich gaan delen. Hierdoor sterven uiteindelijk de leukemiecellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *